تاسیساتی که با استفاده از آن، انرژی حرارتی وتابش خورشیدی به الکترسیته تبدیل شود نیروگاه خورشیدی نامیده می شود . معمولا این سیستمها از یک سری آینه های قابل تنظیم (هلیواستات )و یا متمرکز کننده هائی با درجه حرارت بالا ، و یک دریافت کننده مرکزی ، منابع ذخیره و مبدلهای حرارتی ، و توربوژنراتور تشکیل شده اند .


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.