ایران در مجموع کشوری است بسیار آفتابی واز نظر مقدار دریافت انرژی خورشیدی در شمار بهترین کشورها محسوب می شود . انرژی فراوان ولایزال خورشید، بدون نیاز به شبکه های انتقال وتوزیع عظیم وپرخرج ،درسراسر کشور گسترده شده است . معماری سنتی ایران نشاندهنده توجه خاص ایرانیان در استفاده صحیح وموثر از انرژی خورشید در زمانهای قدیم می باشد. متاسفانه در حال حاضر وبا وجود علوم وتکنولوژی جدید در کشور ،استفاده از انرژی خورشید بسیار ناچیز است .چنین تصور می شود که وجود منابع عظیم نفت وگاز ،وپایین بودن سطح علمی فنی کشور باعث عدم پیشرفت در استفاده از انرژی خورشیدی شده است ولی بایستی توجه شود که :
1-ارزش واقعی منابع فسیلی خیلی بیشتر از آن است که از نفت یا گاز برای گرم کردن ویا گرمایش ساختمان ها واموری از قبیل آنها استفاده شود .
2-منابع نفت وگاز روبه زوالند ودیر یا زود این منابع تخلیه خواهند شد .
3-درمواقع بحرانی مانند زمان جنگ که اختلالاتی در استخراج وتولید ایجاد می شود ویا در زمستان که بعلت بسته بودن راهها ،امر توزیع مختل می گردد،مصرف کنندگان با کمبود شدید سوخت روبرو خواهند شد .
از طرفی می توان به صراحت اعلام کرد که سطح کنونی علمی وصنعتی کشورمان برای ایجاد وگسترش تکنیک خورشیدی به حد کافی آمادگی دارد .
بنابراین اگر طرح های خورشیدی معرفی شوند وعلوم وفنون مربوطه ترویج یابند ،صنایع خورشیدی کشور ،می تواند به عنوان یک صنعت خود کفا وارد عمل گردد.
منابع عمده انرژی که درحال حاضر درایران مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : نفت خام ،گاز طبیعی ،ذغال سنگ ،پتانسیل آبی وانرژیهای غیر تجاری ،درایران ذخائر ثابت شده نفتی موجود در حدود 39بیلیون بشکه بر آورد شده ومصرف داخلی حدود 700 هزار به شبکه در روزاست . از آنجایی که اقتصاد ما وابسته به صدور نفت می باشد لذا میزان صادرات ،نقش عمده ای در مصرف ذخائر نفتی دارد . تا قبل از انقلاب ،صادرات نفت ایران به مرز 6 میلیون به شبکه در روز هم رسیده بود با توجه به میزان ذخائر موجود در رشد مصرف داخلی ،عمر ذخائر نفتی چیزی درحدود 30سال پیش بینی می شد .
خوشبختانه ایران از نظر ذخائر گاز طبیعی نیز ثروتمند بوده ومیزان ذخائر را تا 299تریلیون فوت مکعب تخمین زده اند .در صورتی که ذخائر گازی کشور فقط به مصرف داخلی برسد عمری درحدود 200سال ویا بیشتر برای آن پیش بینی می شود .ذخائر ذغال سنگ درایران درحدود 6میلیون تن تخمین می زنند که فقط 10 درصد آن ذخائر حتمی واثبات شده می باشد وعمدتا به مصارف صنعتی کشور می رسد .
پتانسیل طبیعی آبی درحدود 13000 مگاوات می باشد که تا کنون 10 درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است . منابع انرژیهای غیر تجاری شامل جنگلها ومراتع وبوته زارها وفضولات حیوانی است که براساس اطلاع،آمار دقیقی در این زمینه تهیه نشده است .ولی به هر صورت حدود 50 درصد از مصرف عمده انرژی خانگی بخصوص در روستاها ،از این منابع تامین می شود . برای مثال سهم این منابع درتامین انرژی درسالهای 1341و 1346و1351 به ترتیب 21 درصد ،9درصد و5/3 درصد از مصرف کل بوده است .
ایران یک کشور کشاورزی است وحدود 50درصد از جمعیت در روستاها زندگی می کنند. تامین انرژی مصرفی در روستا ها ،برای ازدیاد تولیدات کشوری ،بالا بردن سطح زندگی وایجاد صنایع محلی ،نه تنها ضروری بلکه یک امر حیاتی است . در این خصوص انرژی های نو واز آن جمله انرژی خورشید می تواند نقش اساسی را ایفا کند .


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.