انرژی خورشیدی را می توان با استفاده از یکی از روشهای زیر بدست آورد واز آن بهره مند شد :

1.شیمی خورشیدی
2.برق خورشیدی
3.گرما خورشیدی

1-شیمی خورشیدی (Helio- chemical)
در این روش با تابش خورشید بر سطح زمین وایجاد عمل فتوسنتز در گیاهان ، وتبدیل co2 به o2 وتولید مواد غذایی در زمین ،عامل بقاء زندگی برای انسان وسایر جانداران می گردد.
2-برق خورشیدی (Helio- Electrical)
اگر با استفاده از مبدلهائی خورشید به الکتریسیته تبدیل شود ،وقدرت مورد نیاز سفینه های فضایی وقمرهای مخابراتی وسایر دستگاههای الکتریکی در زمین تامین گردد،این روش به مورد اجرا گذاشته  می شود .
3-گرما خورشیدی (helio –thermal)
روش گرما خورشیدی با استفاده از انواع کلکتورها وتولید انرژی حرارتی ،جهت تامین آبگرمکن مصرفی –حرارت مرکزی وتهویه مطبوع ساختمانها ،و نیز جهت تولید بخار وراه اندازی دستگاه های تولید قدرت ودیگر عملیات حرارتی ، مورد استفاده قرار می گیرد . روش گرما خورشیدی نسبت به دو روش شیمی خورشیدی و برق خورشیدی کاربرد وسیعی دارد .


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.