شرکت تبخیر در طراحی پروژه های عظیم همراه شما است.

حسب قرار داد شرکت تبخیر با شرکت sunrain ، در خصوص مشارکت در طراحی پروژه های عظیم سیستم آبگرمکن خورشیدی، طراحی برای بیمارستانها، مجتمع های آپارتمانی و... توسط شرکت sunrain انجام می شود. این شرکت طراح و مجری پروژهای عظیم در سرتاسر دنیا می باشد.برای مشاهده پروژه های Sunrain می توانید اینجا کلیلک کنید.


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.