سوالات متداول در مورد آبرمکن خورشیدی
1- آبگرمکن خورشیدی چیست؟
دستگاهی است که انرژی خورشید (نور مستقیم و غیر مستقیم اعم از نورهای مرئی و  UVومادون قرمز که البته نور مادون قرمزنقش مهمتری دارد) را به انرژی گرمایی تبدیل و آن را به آب انتقال می دهد.
2-آیا صفحات خورشیدی جهت تهیه ی برق و صفحات های خورشیدی جهت تولید ابگرم  متفاوت است؟  
بله .
3-ایا  درروزهای ابری هم آب گرم خواهیم داشت؟
آب گرم خورشیدی صرفا بانور مستقیم خورشید نبوده بلکه درهنگام روشنی هوا (صبح زودیا نزدیک غروب) وهمچنین
روزهای ابری نیز قادر به جذب انرژی حدودا 25%تا 30% نسبت به روزهای آفتابی می باشد.
4-آیا در شب وقبل از طلوع آفتاب نیز آب گرم خواهیم داشت؟
بله.در نوع ابگرمکن های sunrain  باتوجه به استفاده از عایق پلی یور تان با ضخامت 5.5 تا6 سانتیمتردر مخازن ان میزان افت تنها در حدود یک درجه در بیست وچهار ساعت  می باشد, لذا بخوبی قادر است گرمای آب راحفظ نماید.
5- سیستم های ابگرمکن خورشیدی چند نوع است؟
ابگرمکن ها به دو دسته کلی تخت و لوله ای خلاء تقسیم بندی می شوند :
الف- تخت :این کلکتورها ازساده ترین نوع ابگرمکن خورشیدی بوده که ساختار ان به شکل مکعب مستطیل به ابعاد تقریبی10ˣ100ˣ200سانتی متر است پوشش ظاهری ان شیشه تخت به ابعاد فرق ودرزیر ان صفحات جاذب نور همراه بالوله های مسی تعبیه شده است. باتابش نور صفحات جاذب گرم می شود و گرمای خود را به لوله ی مسی انتقال داده واب داخل لوله مسی را گرم می نماید.
ب- اب گرم کن های لوله خلاء :این نوع اب گرم کن ها از تعدادی لوله دوجداره از جنس پیرکس تشکیل شده که معمولا قطر لوله بیرونی 58میلی متر وطول ان 180سانتی متر است .لوله بیرونی شفاف وسطح لوله داخلی باماده جاذب نورپوشانده شده وبین دو لوله خلاءمی باشد (ساختمانی شبیه فلاسک). باتابش نور لوله داخلی ان را جذب وتبدیل به گرما می نماید ,گرما به داخل لوله منتقل شده وماده داخل لوله (معمولااب) گر م می شود.
به طور معمول در این نوع اب گرم کن ها, اب داخل لوله گرم شده و با استفاده از خاصیت ترمو سیفون به طرف بالای لوله حرکت کرده واب سرد از مخزن جایگزین ان می گردد. در نوع ترموسیفونی به دوصورت مخزن سر خود ومخزن جداگانه استفاده می شود.  
 6-ایا درفصل سرد می توان از ابگرمکن خورشیدی استفاده نمود؟      
بله می توان در فصول سرد از اب گرم کن خورشیدی استفاده نمود. البته در نوع لوله ای به علت وجود خلاء گرمای جذب شده بامحیط سرد درارتباط نبوده اما درنوع تخت به علت عدم وجود خلاء از راندمان پایین تری برخوردار است. لازم به ذکر است به علت کوتاه شدن روزها به نسبت سایر فصول مقداراز کمتری انرژی برخوردار هستیم.
8-آیا از آب گرمکن خورشیدی برای گرمایش منزل میتوان استفاده کرد؟
بله با در نظر گرفتن عایق مناسب وهمچنین ایجاد منبع ذخیره انرژی (اب)جهت استفاده درشب می توان ازان استفاده نمود .لازم به ذکر است عموم ساختمانهای موجود به علت ضعف در عایق کاری دیوارها چنین قابلیتی ندارند.استفاده از گرمایش از کف نیز در این مسئله حائز اهمیت است.
9- آیا از آب گرمکن خورشیدی برای گرمایش آب استخر میتوان استفاده کرد؟   
بله  ، استخرهای خورشیدی یکی از کاربردهای بسیار موثر انرژی خورشیدی است. با کمک سیستم خورشیدی استخرهای شنای عمومی و خصوصی در بخش عمده ای از سال به صورت رایگان گرم می شوند. جهت گرمایش استخر می توان از دو سیسیتم 1- مبدل حرارتی 2-  گردش مستقیم اب استفاده نمود.
10- سایرکاربردهای ابگرمکن خورشیدی کدام است؟
اصولا هرمکانی که نیاز به اب گرم مصرفی داشته باشد می تواند از اب گرم کن خورشیدی استفاده نمایند.منازل – مجتمع ها- پادگان ها –مراکز درمانی- بیمارستان ها- گاوداری- مرغ داری ازجمله این مکان ها می باشد.
11-ایا برای تامین اب گرم توسط اب گرم کن های خورشیدی محدودیتی وجوددارد؟
خیرهیچ محدودیتی ازلحاظ میزان وحجم اب گرم موردنیازوجودندارد برای مصرف تا حدود 300 لیتر درروز از ابگرمکن های مخزن سرخود استفاده می شود وبرای مصارف بیش از این مقدارعموما از سری کردن پنل ها و استفاده از پمپ و مخزن جداگانه بهره گرفته می شود.
  12- حداکثر میزان درجه حرارت در سیستم آبگرمکن های خورشیدی لوله ای چقدر است؟
حداکثر میزان درجه حرارت لوله ها بستگی به نوع سیال موجود در آن ها دارد. چنانچه سیال عامل آب باشد دمای درصورت عدم مصرف به سرعت تا نقطه جوش بالا می رود و درصورت استفاده از سایر سیال ها (روغن) درجه حرارت تا250 درجه سانتی گرادمی رسد.
  13-آیا پنل های آبگرمکن خورشیدی توانایی مقاومت در برابر تگرگ را دارند؟
شیشه های به کار رفته در آبگرمکن های لوله ای خلاء از نوع شیشه ی پیرکس و با ضخامت مناسب  می باشند که با توجه به مدور بودن شیشه وضخامت مناسب آن توانایی مقاومت دربرابر تگرگی به قطر 20 میلیمتر را داراست . ابگرمکن های تخت درمقایسه با ابگرمکن های لوله ای خلاء  ممکن است آسیب پذیرتر باشند .
  14-از میان دو نوع آبگرمکن خورشیدی متداول (لوله ای خلاء و تخت) کدامیک را انتخاب کنیم؟
جواب  این سوال به طور کلی منوط به اقلیم اب وهوائی است.بدین معنا که هر چه هواسردتر باشد در نوع تخت به علت عدم وجود خلاء,انتقال حرارت سطوح جاذب ومحیط برقرار بوده وبخشی ازانرژی تلف می شوداین مسئله درهنگام باد و باران تشدید می گردد. لیکن درنوع لوله ای به علت وجود خلاء بین سطوح جاذب (لوله داخلی) ومحیط, انتقال حرارت قابل اغماض است (مانند فلاسک) لذا در زمستان درجه حرارت بیشترو اتلاف انرزی کمتری را خواهیم داشت. هم چنین در مقابل یخ زدگی سیستم لوله ای از مقاومت بالاتری بر خوردار است .

  تخت لوله ای خلاء
سردسیر   *
معتدل سردو نیمه ابری   *
معتدل گرم * *

گرمسیر

* *

بدین معنی که ابگرم کن های تخت فقط برای نقا ط حاشیه ای جنوب کشور استفاده شود و نوع لوله ای برای تمام نقاط کشور مناسب است سیستم های ابگرمکن تخت از لحاظ زیبائی وهماهنگی بامحیط بهتراست هم چنین از نظر وزن نیز سبک تراز لوله ای می باشد .
انرژی- در پنل های تخت شرکت SUNRAIN میزان متوسط جذب در تهران حدود  18500 روز/BTU ومیزان جذب انرژی در نوع لوله ای 20عددی 35000 روز/BTU می باشد.
15-آیا امکان یخ زدگی در زمستان برای سیستم های آبگرمکن خورشیدی وجود دارد؟
درنوع لوله ای خلاء (ساده) عدم یخ زدگی تا20- درجه سانتی گراد تضمین  می گردد ودر نوع لوله ای خلاء با لوله حرارتی (heat pipe) این مقدار تا35- درجه سانتی گراد می باشد. لیکن نوع تخت درمقابل یخ زدگی مقاومتی ندارد. البته بااستفاده ازسیستم های کنترل الکترونیک این امکان وجود دارد که در صورت دمای منفی زیاد پمپ مدار شروع به کار کرده (درصورت وجودپمپ) وگرمای مخزن ذخیره را بصورت جزئی به پنل ها منتقل واز یخ زدگی جلوگیری نماید.   
16-  در سیستم های آبگرمکن لوله ای اگر آب گرم را مصرف نکنیم، چه می شود؟
درصورتی که از اب گرم موجود درابگرم کن های خورشیدی بیش از دویا سه روزاستفاده نشود ,احتمال جوش امدن اب وجود دارد .به جهت جلوگیری از این مسئله راهکارهای ذیل وجود دارد:
1- انتخاب ابگرم کن خورشیدی برحسب ظرفیت مناسب مصرف
2- پوشاندن تمام ویاقسمتی از پنل ها
3-استفاده از سیستم های مکانیکی جهت انتقال حرارت به بیرون از مخزن  ذخیره (این عمل در پروژه های صنعتی قابل ملاحظه است.)
17- در آبگرمکن های نوع لوله ای اگر یک لوله بشکند ،چه اتفاقی می افتد؟
درنوع لوله ای خلاء باHEAT PUPE سیستم به کار خود ادامه داده وفقط به اندازه یک لوله از میزان گرمایش کسر می گردد ولوله شکسته به اسانی قابل تعویض است اما در نوع معمولی کار سیستم باید متوقف شده ولوله شکسته ,بلا فاصله تعویض شود. درصورت شکسته شدن شیشه در ابگرمکن های نوع تخت سیستم از کار افتاده وتعویض شیشه باید بوسیله متخصص انجام گیرد.
18-آیا املاح آب می تواند باعث خرابی یا کاهش عملکرد آبگرمکن های خورشیدی شود؟
مسلما هرچه املاح اب بیبشتر باشد یابه عبارت دیگر اب سنگین تر باشد رسوبات بیشتری رادر سیستم به جای می گذارد که به مرور زمان همانند سایر سیستم های گرمایشی باعث پایین امدن بازدهی می شود . بااستفاده از سیستم های رسوب گیر اعم از مغناطیسی ویا الکترونیک می توان این مشکل رابه نحو قابل ملاحظه ای کاهش داد.
19- محل نصب پنلها در سیستم های آبگرمکن خورشیدی لوله ای کجاست و این پنل ها چه سطحی را اشغال می کنند؟
بهتر است پنل ها در یک محل آفتاب گیر معمولا در پشت بام یا در سطح شیروانی ویا دربالکن یا حتی در حیاط  و در جهت جنوب (با زاویه ی حدود 45 درجه) نصب شوند. که برای هر خانواده به جهت تامین اب گرم سطحی درحدود پنج متر مربع موردنیاز است.
20- آیا با وجود سیستم های موجود (موتورخانه یا پکیج) می توان از سیستم خورشیدی استفاده نمود؟
بله، امکان هماهنگ شدن سیستم خورشیدی با سایر سیستم های موجود به صورت کاملا اتوماتیک  وجود دارد.  
21- آیا آبگرمکن خورشیدی می تواند جایگزین گاز (پکیج و موتورخانه) جهت گرم کردن آب باشد؟
به علت وجود روزهای ابری و کوتاه شدن روزها در1یا2 ماه زمستان امکان جایگزینی بصورت کامل وجودندارد وسیستم خورشیدی نیاز به پشتیبان دارد. دربیشتر نقاط ایران می توان 8ماه از سال به راحتی از سیستم اب گرمکن خورشیدی استفاده نمود و4ماه باقی مانده نیزنیاز به کمک از جانب سیستم پشتیبان دارد.
22- آیا می توانیم آبگرکن خورشیدی را خودمان نصب کنیم؟
در صورت اطلاع از مسائل لوله  کشی و کمی هم برق، این امر امکان پذیر می باشد اما بهتر است این امر به وسیله متخصص انجام گیرد. فیلم آموزشی مربوط به نصب و راه اندازی سیستم خورشیدی را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید. لینک به محصولات - نصب و راه اندازی.
23- استهلاک ، تعمیر و نگهداری سیستم خورشیدی چگونه است؟
این سیستم نیاز به نگهداری خاصی نداشته و فقط کافیست سطوح شیشه  ای جاذب نور  تمیز نگه داشته شود.همچنین به علت عدم وجود قسمت های گردنده این محصول از طول عمر بالائی بر خوردار است.
24-آیا ابگرمکن های خورشیدی شرکت تبخیردارای گارانتی می باشند؟
گارانتی سیستم پس از نصب  و راه اندازی برای لوله های جاذب خورشیدی ده سال، سایر قطعات  سه سال و سیستم الکترونیکی 1سال می باشد.خدمات پس از فروش این محصول ده سال می باشد.
25-  مزیت آبگرم کن خورشیدی شرکت تبخیر نسبت به نمونه های مشابه موجود چه مواردی می باشد؟
1- محصولات کارخانه ی sunrain دارای معتبرترین استانداردهای جهانی از جمله  CEوSolar Keymark می باشند که کیفیت این ابگرمکن های خورشیدی را تضمین می کنند. نکته ی قابل توجه این است که استاندارد Solar Keymark معتبرترین استاندارد جهانی در زمینه ی محصولات خورشیدی است و صادرات به امریکا فقط با استاندارد Solar Keymark انجام می شود .
2- استفاده از استیل با رتبه ی غذایی
3- مخزن بدون جوش : مخازن ذخیره اب عموما ازمحل جوش دچار پوسیدگی می شوند لکین از آنجایی که در مخازن آبگرمکن های خورشیدی شرکتSUNRAIN ازتکنولوژی بدون جوش(NON WELDING) استفاده گردیده لذا  عمر ان  حدود 3 تا 4 برابر بیشتر از مخازن ابگرم کن های مشابه در بازار است.
26- برای انتخاب یک سیستم آبگرمکن خورشیدی به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟
الف) نوع آبگرمکن (ابگرمکن تخت یا لوله ای خلاءبا توجه به اقلیم اب و هوائی)
ب) ظرفیت (برآورد صحیح میزان مصرف)
ج) فشار اب ورودی (1.اب شهری 2. منبع هوایی)  و فشار اب خروجی  (1. پر فشار: فشار اب خروجی معادل فشار اب ورودی شهر 2.کم فشار: تامین فشار اب از طریق ارتفاع)
د) میزان دریافت نورخورشید (درصد افتاب گیر بودن)
ه) داشتن استاندارد معتبرجهت کیفیت محصولSOLAR KEYMARK
و)گارانتی وخدمات پس از فروش
ز)قیمت به علت وجود روزهای ابری و کوتاه شدن روزها در1یا2 ماه زمستان

تماس کارشناسان ما...
 1. با سلام خدمت شما
  چنانچه مایل به تماس همکاران ما و کارشناسان شرکت مهندسی و صنعتی تبخیر در رابطه با تجهیز واحد خود به انرژی های خورشیدی هستید، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید و ارسال نمایید.
  همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
 2. نام و نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره تماس:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. پست الکترونیک:
  ورودی نامعتبر
 5. شهر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. منطقه:
  ورودی نامعتبر
 7. توضیحات:
  ورودی نامعتبر
 8. کد امنیتی
  کد امنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر
 9.   

سوالات متداول در مورد آبرمکن خورشیدی
1- آبگرمکن خورشیدی چیست؟
دستگاهی است که انرژی خورشید (نور مستقیم و غیر مستقیم اعم از نورهای مرئی و  UVومادون قرمز که البته نور مادون قرمزنقش مهمتری دارد) را به انرژی گرمایی تبدیل و آن را به آب انتقال می دهد.
2-آیا صفحات خورشیدی جهت تهیه ی برق و صفحات های خورشیدی جهت تولید ابگرم  متفاوت است؟  
بله .
3-ایا  درروزهای ابری هم آب گرم خواهیم داشت؟
آب گرم خورشیدی صرفا بانور مستقیم خورشید نبوده بلکه درهنگام روشنی هوا (صبح زودیا نزدیک غروب) وهمچنین
روزهای ابری نیز قادر به جذب انرژی حدودا 25%تا 30% نسبت به روزهای آفتابی می باشد.
4-آیا در شب وقبل از طلوع آفتاب نیز آب گرم خواهیم داشت؟
بله.در نوع ابگرمکن های sunrain  باتوجه به استفاده از عایق پلی یور تان با ضخامت 5.5 تا6 سانتیمتردر مخازن ان میزان افت تنها در حدود یک درجه در بیست وچهار ساعت  می باشد, لذا بخوبی قادر است گرمای آب راحفظ نماید.
5- سیستم های ابگرمکن خورشیدی چند نوع است؟
ابگرمکن ها به دو دسته کلی تخت و لوله ای خلاء تقسیم بندی می شوند :
الف- تخت :این کلکتورها ازساده ترین نوع ابگرمکن خورشیدی بوده که ساختار ان به شکل مکعب مستطیل به ابعاد تقریبی10ˣ100ˣ200سانتی متر است پوشش ظاهری ان شیشه تخت به ابعاد فرق ودرزیر ان صفحات جاذب نور همراه بالوله های مسی تعبیه شده است. باتابش نور صفحات جاذب گرم می شود و گرمای خود را به لوله ی مسی انتقال داده واب داخل لوله مسی را گرم می نماید.
ب- اب گرم کن های لوله خلاء :این نوع اب گرم کن ها از تعدادی لوله دوجداره از جنس پیرکس تشکیل شده که معمولا قطر لوله بیرونی 58میلی متر وطول ان 180سانتی متر است .لوله بیرونی شفاف وسطح لوله داخلی باماده جاذب نورپوشانده شده وبین دو لوله خلاءمی باشد (ساختمانی شبیه فلاسک). باتابش نور لوله داخلی ان را جذب وتبدیل به گرما می نماید ,گرما به داخل لوله منتقل شده وماده داخل لوله (معمولااب) گر م می شود.
به طور معمول در این نوع اب گرم کن ها, اب داخل لوله گرم شده و با استفاده از خاصیت ترمو سیفون به طرف بالای لوله حرکت کرده واب سرد از مخزن جایگزین ان می گردد. در نوع ترموسیفونی به دوصورت مخزن سر خود ومخزن جداگانه استفاده می شود.  
 6-ایا درفصل سرد می توان از ابگرمکن خورشیدی استفاده نمود؟      
بله می توان در فصول سرد از اب گرم کن خورشیدی استفاده نمود. البته در نوع لوله ای به علت وجود خلاء گرمای جذب شده بامحیط سرد درارتباط نبوده اما درنوع تخت به علت عدم وجود خلاء از راندمان پایین تری برخوردار است. لازم به ذکر است به علت کوتاه شدن روزها به نسبت سایر فصول مقداراز کمتری انرژی برخوردار هستیم.
8-آیا از آب گرمکن خورشیدی برای گرمایش منزل میتوان استفاده کرد؟
بله با در نظر گرفتن عایق مناسب وهمچنین ایجاد منبع ذخیره انرژی (اب)جهت استفاده درشب می توان ازان استفاده نمود .لازم به ذکر است عموم ساختمانهای موجود به علت ضعف در عایق کاری دیوارها چنین قابلیتی ندارند.استفاده از گرمایش از کف نیز در این مسئله حائز اهمیت است.
9- آیا از آب گرمکن خورشیدی برای گرمایش آب استخر میتوان استفاده کرد؟   
بله  ، استخرهای خورشیدی یکی از کاربردهای بسیار موثر انرژی خورشیدی است. با کمک سیستم خورشیدی استخرهای شنای عمومی و خصوصی در بخش عمده ای از سال به صورت رایگان گرم می شوند. جهت گرمایش استخر می توان از دو سیسیتم 1- مبدل حرارتی 2-  گردش مستقیم اب استفاده نمود.
10- سایرکاربردهای ابگرمکن خورشیدی کدام است؟
اصولا هرمکانی که نیاز به اب گرم مصرفی داشته باشد می تواند از اب گرم کن خورشیدی استفاده نمایند.منازل – مجتمع ها- پادگان ها –مراکز درمانی- بیمارستان ها- گاوداری- مرغ داری ازجمله این مکان ها می باشد.
11-ایا برای تامین اب گرم توسط اب گرم کن های خورشیدی محدودیتی وجوددارد؟
خیرهیچ محدودیتی ازلحاظ میزان وحجم اب گرم موردنیازوجودندارد برای مصرف تا حدود 300 لیتر درروز از ابگرمکن های مخزن سرخود استفاده می شود وبرای مصارف بیش از این مقدارعموما از سری کردن پنل ها و استفاده از پمپ و مخزن جداگانه بهره گرفته می شود.
  12- حداکثر میزان درجه حرارت در سیستم آبگرمکن های خورشیدی لوله ای چقدر است؟
حداکثر میزان درجه حرارت لوله ها بستگی به نوع سیال موجود در آن ها دارد. چنانچه سیال عامل آب باشد دمای درصورت عدم مصرف به سرعت تا نقطه جوش بالا می رود و درصورت استفاده از سایر سیال ها (روغن) درجه حرارت تا250 درجه سانتی گرادمی رسد.
  13-آیا پنل های آبگرمکن خورشیدی توانایی مقاومت در برابر تگرگ را دارند؟
شیشه های به کار رفته در آبگرمکن های لوله ای خلاء از نوع شیشه ی پیرکس و با ضخامت مناسب  می باشند که با توجه به مدور بودن شیشه وضخامت مناسب آن توانایی مقاومت دربرابر تگرگی به قطر 20 میلیمتر را داراست . ابگرمکن های تخت درمقایسه با ابگرمکن های لوله ای خلاء  ممکن است آسیب پذیرتر باشند .
  14-از میان دو نوع آبگرمکن خورشیدی متداول (لوله ای خلاء و تخت) کدامیک را انتخاب کنیم؟
جواب  این سوال به طور کلی منوط به اقلیم اب وهوائی است.بدین معنا که هر چه هواسردتر باشد در نوع تخت به علت عدم وجود خلاء,انتقال حرارت سطوح جاذب ومحیط برقرار بوده وبخشی ازانرژی تلف می شوداین مسئله درهنگام باد و باران تشدید می گردد. لیکن درنوع لوله ای به علت وجود خلاء بین سطوح جاذب (لوله داخلی) ومحیط, انتقال حرارت قابل اغماض است (مانند فلاسک) لذا در زمستان درجه حرارت بیشترو اتلاف انرزی کمتری را خواهیم داشت. هم چنین در مقابل یخ زدگی سیستم لوله ای از مقاومت بالاتری بر خوردار است .

  تخت لوله ای خلاء
سردسیر   *
معتدل سردو نیمه ابری   *
معتدل گرم * *

گرمسیر

* *

بدین معنی که ابگرم کن های تخت فقط برای نقا ط حاشیه ای جنوب کشور استفاده شود و نوع لوله ای برای تمام نقاط کشور مناسب است سیستم های ابگرمکن تخت از لحاظ زیبائی وهماهنگی بامحیط بهتراست هم چنین از نظر وزن نیز سبک تراز لوله ای می باشد .
انرژی- در پنل های تخت شرکت SUNRAIN میزان متوسط جذب در تهران حدود  18500 روز/BTU ومیزان جذب انرژی در نوع لوله ای 20عددی 35000 روز/BTU می باشد.
15-آیا امکان یخ زدگی در زمستان برای سیستم های آبگرمکن خورشیدی وجود دارد؟
درنوع لوله ای خلاء (ساده) عدم یخ زدگی تا20- درجه سانتی گراد تضمین  می گردد ودر نوع لوله ای خلاء با لوله حرارتی (heat pipe) این مقدار تا35- درجه سانتی گراد می باشد. لیکن نوع تخت درمقابل یخ زدگی مقاومتی ندارد. البته بااستفاده ازسیستم های کنترل الکترونیک این امکان وجود دارد که در صورت دمای منفی زیاد پمپ مدار شروع به کار کرده (درصورت وجودپمپ) وگرمای مخزن ذخیره را بصورت جزئی به پنل ها منتقل واز یخ زدگی جلوگیری نماید.   
16-  در سیستم های آبگرمکن لوله ای اگر آب گرم را مصرف نکنیم، چه می شود؟
درصورتی که از اب گرم موجود درابگرم کن های خورشیدی بیش از دویا سه روزاستفاده نشود ,احتمال جوش امدن اب وجود دارد .به جهت جلوگیری از این مسئله راهکارهای ذیل وجود دارد:
1- انتخاب ابگرم کن خورشیدی برحسب ظرفیت مناسب مصرف
2- پوشاندن تمام ویاقسمتی از پنل ها
3-استفاده از سیستم های مکانیکی جهت انتقال حرارت به بیرون از مخزن  ذخیره (این عمل در پروژه های صنعتی قابل ملاحظه است.)
17- در آبگرمکن های نوع لوله ای اگر یک لوله بشکند ،چه اتفاقی می افتد؟
درنوع لوله ای خلاء باHEAT PUPE سیستم به کار خود ادامه داده وفقط به اندازه یک لوله از میزان گرمایش کسر می گردد ولوله شکسته به اسانی قابل تعویض است اما در نوع معمولی کار سیستم باید متوقف شده ولوله شکسته ,بلا فاصله تعویض شود. درصورت شکسته شدن شیشه در ابگرمکن های نوع تخت سیستم از کار افتاده وتعویض شیشه باید بوسیله متخصص انجام گیرد.
18-آیا املاح آب می تواند باعث خرابی یا کاهش عملکرد آبگرمکن های خورشیدی شود؟
مسلما هرچه املاح اب بیبشتر باشد یابه عبارت دیگر اب سنگین تر باشد رسوبات بیشتری رادر سیستم به جای می گذارد که به مرور زمان همانند سایر سیستم های گرمایشی باعث پایین امدن بازدهی می شود . بااستفاده از سیستم های رسوب گیر اعم از مغناطیسی ویا الکترونیک می توان این مشکل رابه نحو قابل ملاحظه ای کاهش داد.
19- محل نصب پنلها در سیستم های آبگرمکن خورشیدی لوله ای کجاست و این پنل ها چه سطحی را اشغال می کنند؟
بهتر است پنل ها در یک محل آفتاب گیر معمولا در پشت بام یا در سطح شیروانی ویا دربالکن یا حتی در حیاط  و در جهت جنوب (با زاویه ی حدود 45 درجه) نصب شوند. که برای هر خانواده به جهت تامین اب گرم سطحی درحدود پنج متر مربع موردنیاز است.
20- آیا با وجود سیستم های موجود (موتورخانه یا پکیج) می توان از سیستم خورشیدی استفاده نمود؟
بله، امکان هماهنگ شدن سیستم خورشیدی با سایر سیستم های موجود به صورت کاملا اتوماتیک  وجود دارد.  
21- آیا آبگرمکن خورشیدی می تواند جایگزین گاز (پکیج و موتورخانه) جهت گرم کردن آب باشد؟
به علت وجود روزهای ابری و کوتاه شدن روزها در1یا2 ماه زمستان امکان جایگزینی بصورت کامل وجودندارد وسیستم خورشیدی نیاز به پشتیبان دارد. دربیشتر نقاط ایران می توان 8ماه از سال به راحتی از سیستم اب گرمکن خورشیدی استفاده نمود و4ماه باقی مانده نیزنیاز به کمک از جانب سیستم پشتیبان دارد.
22- آیا می توانیم آبگرکن خورشیدی را خودمان نصب کنیم؟
در صورت اطلاع از مسائل لوله  کشی و کمی هم برق، این امر امکان پذیر می باشد اما بهتر است این امر به وسیله متخصص انجام گیرد. فیلم آموزشی مربوط به نصب و راه اندازی سیستم خورشیدی را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید. لینک به محصولات - نصب و راه اندازی.
23- استهلاک ، تعمیر و نگهداری سیستم خورشیدی چگونه است؟
این سیستم نیاز به نگهداری خاصی نداشته و فقط کافیست سطوح شیشه  ای جاذب نور  تمیز نگه داشته شود.همچنین به علت عدم وجود قسمت های گردنده این محصول از طول عمر بالائی بر خوردار است.
24-آیا ابگرمکن های خورشیدی شرکت تبخیردارای گارانتی می باشند؟
گارانتی سیستم پس از نصب  و راه اندازی برای لوله های جاذب خورشیدی ده سال، سایر قطعات  سه سال و سیستم الکترونیکی 1سال می باشد.خدمات پس از فروش این محصول ده سال می باشد.
25-  مزیت آبگرم کن خورشیدی شرکت تبخیر نسبت به نمونه های مشابه موجود چه مواردی می باشد؟
1- محصولات کارخانه ی sunrain دارای معتبرترین استانداردهای جهانی از جمله  CEوSolar Keymark می باشند که کیفیت این ابگرمکن های خورشیدی را تضمین می کنند. نکته ی قابل توجه این است که استاندارد Solar Keymark معتبرترین استاندارد جهانی در زمینه ی محصولات خورشیدی است و صادرات به امریکا فقط با استاندارد Solar Keymark انجام می شود .
2- استفاده از استیل با رتبه ی غذایی
3- مخزن بدون جوش : مخازن ذخیره اب عموما ازمحل جوش دچار پوسیدگی می شوند لکین از آنجایی که در مخازن آبگرمکن های خورشیدی شرکتSUNRAIN ازتکنولوژی بدون جوش(NON WELDING) استفاده گردیده لذا  عمر ان  حدود 3 تا 4 برابر بیشتر از مخازن ابگرم کن های مشابه در بازار است.
26- برای انتخاب یک سیستم آبگرمکن خورشیدی به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟
الف) نوع آبگرمکن (ابگرمکن تخت یا لوله ای خلاءبا توجه به اقلیم اب و هوائی)
ب) ظرفیت (برآورد صحیح میزان مصرف)
ج) فشار اب ورودی (1.اب شهری 2. منبع هوایی)  و فشار اب خروجی  (1. پر فشار: فشار اب خروجی معادل فشار اب ورودی شهر 2.کم فشار: تامین فشار اب از طریق ارتفاع)
د) میزان دریافت نورخورشید (درصد افتاب گیر بودن)
ه) داشتن استاندارد معتبرجهت کیفیت محصولSOLAR KEYMARK
و)گارانتی وخدمات پس از فروش
ز)قیمت به علت وجود روزهای ابری و کوتاه شدن روزها در1یا2 ماه زمستان

تماس کارشناسان ما...
 1. با سلام خدمت شما
  چنانچه مایل به تماس همکاران ما و کارشناسان شرکت مهندسی و صنعتی تبخیر در رابطه با تجهیز واحد خود به انرژی های خورشیدی هستید، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید و ارسال نمایید.
  همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
 2. نام و نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره تماس:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. پست الکترونیک:
  ورودی نامعتبر
 5. شهر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. منطقه:
  ورودی نامعتبر
 7. توضیحات:
  ورودی نامعتبر
 8. کد امنیتی
  کد امنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر
 9.   

کدام آبگرمکن مناسب استفاده شما است؟

کدام آبگرمکن مناسب استفاده شما است؟
واحدهای در حال ساخت از نظر استفاده از موتورخانه یا پکیج، نوع اجرای متفاوتی دارند. حال بسته به نوع استفاده خود یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:
مورد مصرف شما :

کدام آبگرمکن مناسب استفاده شما است
 1. با سلام خدمت شما
  چنانچه مایل به تماس همکاران ما و مشاوره در رابطه با تجهیز واحد خود به انرژی های خورشیدی هستید، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید و ارسال نمایید.
  همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
 2. مورد مصرف شما:(*)
 3. مورد مصرف مسکونی (آپارتمانی):
 4. 1- وضعیت ساختمان:(*)
 5. 2- مشخصات ساختمان:(*)
 6. تعداد نفرات:
  ورودی نامعتبر
 7. تعداد واحد:
  ورودی نامعتبر
 8. لطفا مشخصات خود را وارد نمایید و برای مشاهده پیشنهاد ما به شما روی دکمه تایید کلیک کنید
  این قول به شما داده می شود که در اسرع وقت توسط همکاران ما با شما تماس حاصل شود.
  چنانچه نیاز به توضیحات بیشتر در مورد ساختمان خود هست، می توانید از بخش زیر استفاده نمایید.
 9. نام و نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 10. شماره تماس:(*)
  ورودی نامعتبر
 11. پست الکترونیک:
  ورودی نامعتبر
 12. شهر:(*)
  ورودی نامعتبر
 13. منطقه:
  ورودی نامعتبر
 14. توضیحات:
  ورودی نامعتبر
 15. کد امنیتی
  کد امنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر
 16.   

مزایای اقتصادی

مزایای اقتصادی :
با توجه به اینکه،قیمت هر متر مکعب گاز از 300 متر مکعب به صورت تصاعدی از 300 ریال تا 3200 ریال افزایش میابد و از 1300 متر مکعب به بالا 3500 ریال میباشد و در شش ماه گرم سال پایه مصرف بجای 300 ریال از 700 ریال شروع میشود (تقریبا 2 برابر)با نصب یک آبگرمکن خورشیدی شش ماه از سال می توانید کاملا موتور خانه یا پکیج را خاموش کنید یعنی در ماه هایی که قیمت گاز خیلی گرانتر است مصرف شما به صفر میرسد و در شش ماه دیگر هم بین 30 تا 40 درصد صرفه جویی در مصرف گاز خواهید داشت  که همین مقدار شما را از محدوده تصاعدی بیرون آورده و به شدت در هزینه گاز مصرفی شما تاثیر گذار خواهد بود.( 40 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه گاز)
درآپارتمان با خاموش بودن کامل موتورخانه و پکیج به مدت حداقل 6 ماه،از استهلاک پکیج ها و موتورخانه کاسته شده و صرفه جویی مناسبی صورت می گیرد.
در مورد ویلاهای اطراف شهر،که دسترسی به سوخت ارزان قیمت وجود ندارد، میتوان گفت که استفاده از آبگرمکن های خورشیدی کاملا به صرفه می باشد.
در مورد بازگشت سرمایه در استخرها نیز می توان به این موضوع اشاره کرد،که بازگشت سرمایه حداکثر تا دو سال انجام می شود.
در مورد مشتریان پر مصرف،چون مصرف انرژی گاز بیش از مقدار استاندارد تعریف شده می باشد، هزینه هر متر مکعب گاز بالا خواهد بود، که در این مواقع نیز استفاده از آبگرمکن های خورشیدی به صرفه می باشد.

برآورد هزینه اجرای سیستم خورشیدی
نمونه ای از هزینه های پیش بینی شده بابت قیمت تمام شده سیستم خورشیدی، برای یک ساختمان 4 طبقه در ادامه آورده شده است:

مبلغ کل- ریالمبلغ واحدتعدادشرحردیف
3.862.400 965.600 4 پنل خورشیدی لوله ای 1
245.000 3.500 70متر لوله mm 25 پنج لایه 3
350.000 5.000 70متر عایق لوله ای NBRبه ضخامت mm 19 4
100.000 - - اتصالات 5
63.000 3.500 18 لیتر ضد یخ 6
3.100.000 3.100.000 1 مخزن ذخیره از جنس استیل دو جداره 7
60.000 60.000 1 مخزن انبساط 8
40.000 - - نصب،اجراو راه اندازی 9
200.000 - - حمل و نقل 10
100.000 - - متفرقه و پیش بینی نشده 11
8.120.400 - - جمع کل  


قیمت پمپ با توجه به کیفیت(ایرانی و خارجی) از 200.000 تومان تا 500.000 تومان می باشد.
قیمت سیستم کنترل نیز با توجه به سطوح مختلف کنترل از 500.000 تومان تا 2.000.000 تومان می باشد.
هزینه اضافه شدنیک کوئل به مخزن از 450.000 تومان تا 500.0000 تومان می باشد.

تماس کارشناسان ما...
 1. با سلام خدمت شما
  چنانچه مایل به تماس همکاران ما و کارشناسان شرکت مهندسی و صنعتی تبخیر در رابطه با تجهیز واحد خود به انرژی های خورشیدی هستید، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید و ارسال نمایید.
  همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
 2. نام و نام خانوادگی:(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره تماس:(*)
  ورودی نامعتبر
 4. پست الکترونیک:
  ورودی نامعتبر
 5. شهر:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. منطقه:
  ورودی نامعتبر
 7. توضیحات:
  ورودی نامعتبر
 8. کد امنیتی
  کد امنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر
 9.   

 

 

 

گرمسیر


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.